Sanacija gradbenih konstrukcij

Postopek »BALDO« sanacije:

Postopek vsebuje: pregled situacije, ugotavljanje konstrukcijskih in drugih poškodb, izvedbo visokotlačnega pranja, izvedbo sanacijskih del in izvedbo globinske trajne zaščite gradbenih konstrukcij

Uvodoma naj povemo, da ne vidimo nobenega smisla izvedbe sanacije, če ob sanaciji ali potem ne izvedemo globinsko zaščito - impregnacijo konstrukcije, vključno z izvedenimi sanacijskimi deli… Z odprtjem poškodb bomo, brez izvedene zaščite, povzročili le hitrejše propadanje gradbene konstrukcije.

Sam empirični postopek je sledeč (ob komentarjih in obrazložitvah posameznih dejanj):

 

  1. Izvedemo vizualno preučitve stanja gradbene konstrukcije. Prvenstveno na mestih, kjer se izkustveno pojavljajo poškodbe (dilatacije, spodnje plošče, stiki, ležišča, oporni zidovi itd., npr. sledi rje armature). Predlagamo tudi 3D LASERSKO SKENIRANJE OBJEKTOV ali GEORADARSKO SKENIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJ. Le tako bomo imeli zanesljive podatke o naslednjih korakih morebitnih sanacij.
  2. Da bi lahko pristopili pregledu konstrukcij in ugotavljanju morebitnih skritih ali vidnih poškodb konstrukcij je praviloma potrebno, da se izvede visokotlačno pranje – predhodni postopek. Gre za uporabo ti. »vodnega čiščenja z višjim pritiskom« (s strokovno oznako HPWC kar pomeni 340 - 700 bar vodnega pritiska), izvede pa se čiščenje vseh delov - celotne konstrukcijske površine;
  3. Če poškodbe ne ugotovimo, predlagamo, da se izvede le globinska zaščita gradbene konstrukcije z inhibitorji (npr s CIT – i) ali Protectosil BHN (ki globinsko impregnira beton, je hidro fobično, paro propustno sredstvo – dovoljuje »dihanje« konstrukcije, ne prepušča pa vode v konstrukcijo kar preprečuje prodor soli, kloridov oziroma nastanek šibkih kislin kot posledica mešanja plinov (SO2, NOx, CO2) z vodo in s tem rjavenje armature);
  4. Že na osnovi izvedenih navedenih postopkovnih korakov se lahko odločamo, ali naj se izvede detajlno snemanje poškodb konstrukcije z Analizo podpovršinske armature z geo-radarsko (GPR – Ground Penetrating Radar) meritveno metodo ali pa dodatno 3D LASERSKO SKENIRANJE OBJEKTOV. Z metodama se ugotovijo mesta/točke poškodb. Lažje bomo sprejeli odločitve o nadaljnjih postopkih in dejanjih (kateri so in še bodo potrebni), odločali se bomo kaj je možno reševati z inhibitorji korozije (npr. CIT – i) ali je mogoče potrebno izvesti sanacije, praviloma,  po naslednjem postopku:
  5. Celotno površino je potrebno visokotlačno oprati (500 bar), da se konstrukcija vizualno obnovi (pridobi se videz nove konstrukcije) oz. bodo vidne tudi manjše razpoke.
  6. Z meritvami (GPR) določena območja poškodb konstrukcije se visokotlačno obdelajo, hidro demolirajo z vodo s 1.500 – 2.200 bar vodnega pritiska z minimalnim pretokom vode vsaj 18 l/min. Na ta način bo odstranjena poškodovana betonska zaščita armature. Konstrukcijska armatura se »odpre« oz. odstranjen bo ves poškodovani beton (beton, ki ne bo odstranjen, pomeni, da je dober, armatura ni korodirana in beton ter armatura imata dober oprijem).
  7. »Odprto« armaturo (torej armatura, ki je vidna in brez zaščitnega ovoja oz. prekritja betona) očistimo rje s Prejsan – Chemcolor KONGEL-om. Je posebej razviti za te namene in je edini podobni reakcijski premaz, ki tudi očisti armaturo, betonu pa zagotovi 2x boljšo oprijemljivost s reprofilacijsko malto (ugotovitve preiskave ZAG Ljubljana). Po nanosu KONGEL-a je potrebno pustiti, da reagira (učinkuje) cca 6 ur, nakar ga speremo z visokotlačnim postopkom (500 bar).
  8. Po izvedenem pranju »gela« je potrebno armaturo zaščititi z vlago utrjujočim poliuretanskim materialom na osnovi aluminija (npr. MCU-ALUPRIME, torej ne na bazi cementa), ki istočasno zagotavlja veliko oprijemljivost z reprofilacijskimi (v njem so tudi inhibitorji korozije) nanosi v potrebni debelini.
  9. Vendar, kakor smo že navajali, je vsaka sanacija in reprofilacija konstrukcije, po našem mnenju, nesmiselna, če po izvedenimi nanosi reprofilacijskih materialov, ne izvedemo zaščito oz. impregnacijo konstrukcije s končnimi premazi z vsebnostjo inhibitorjev. Globinsko impregnacijo s silani, kot na primer, s Protectosil BHN ali CIT.

 

Opisani postopki so postopkovni postopki našega podjetja pri izvajanju vzdrževanja in sanacije gradbenih konstrukcij. Za potrebna dela in postopek sanacije pod nazivom »BALDO« SANIRANJE so izvedeni poskusi izvajanja del, uporabljeni so materiali, ki so prilagojeni našim potrebam za tovrstna dela, posebne sestavine so razvite in pripravljene prav za ta postopek (ALUPRIME, KONGEL) sanacije gradbenih konstrukcij in so plod sodelovanja več podjetij. Tudi s sodelovanjem različnih dobavitelje materialov in izvajalcev.

Sanacija in reprofilacija betonskih konstrukcij

    

 

 

 

Sanacijska in pleskarska dela

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se