3D lasersko in georadarsko skeniranje objektov

3D lasersko in georadarsko skeniranje jeklenega železniškega mostu

 

Kratki digitalni izsek

 

 

 

 

3D lasersko skeniranje objektov

 

3D lasersko skeniranje in t.i. fotorealističen oblak točk (point cloud) (rezultat 3D skeniranja) s panoramskimi HDR posnetki sta uporabna tako za tehnično dokumentacijo (tlorisi, profili, 3D CAD/BIM modeli, …), kot za analizo prostorskih podatkov (monitoring, analiza deformacij, analiza vertikalnosti sten, analiza horizontalnosti tal/tlaka, analiza ovalnosti cistern, …) ter atraktivne 3D vizualizacije (video animacije, VR/AR aplikacije, …). S snemanjem pomagamo tudi v npr. v industriji, arhitekturi, gradbeništvu, turizmu, ladjedelništvu, ….

Primer uporabe je, npr., posnamemo površinsko predhodno stanje obstoječe konstrukcije, ga analiziramo in ugotovimo kakšno je stanje, uporabimo globinske skenerje za določitev poškodb in določimo vrsto in obseg morebitnih sanacijskih del, po odstranitvi poškodb skenirano obseg potrebnih sanacij. Čez čas lahko ugotavljamo stanje izvedene sanacije.

Z rednim pregledovanjem in snemanjem stanja konstrukcij po teoretično določenih časovnicah možnih sprememb v konstrukcijah (npr., teoretično, glede na gradnjo in izkušnje znamo določiti obseg propadanja armature v konstrukciji) , smo redno seznanjeni o stanju konstrukcije, o morebitnih potrebnih posegih in dejanjih kar varnost konstrukcij bistveno poveča. Nenazadnje, znamo ustaviti notranjo korozijo armature in znamo slediti spremembam….


Lasersko 3D skeniranje z napravo Leica RTC360, izvedba: Prejsan, Dotline, Geoservis

 

 

Georadarsko skeniranje betonskih konstrukcij

 

Poglejte skozi betonske konstrukcije in odkrijte prave podatke.

Skeniranje betona je visoko-ločljiva rešitev za natančno skeniranje in analizo betonskih konstrukcij. Omogoča natančno in hitro lociranje armatur, kablov za prednapenjanje, različnih cevi, inštalacij, zračnih žepov in podobno. Z njim bistveno povečamo varnost pred vrtanjem ali rezanjem betonskih konstrukcij.

S skenerjem konstrukcij tudi npr. snemamo in določamo debeline pod slojev konstrukcije, zračne prostore, inštalacije, poškodbe pod slojev in zaključnih slojev, določamo možnosti izvajanja sanacij objektov in potem izvajamo kontrolo izvedenih del, določamo in merimo obstojnost pod slojev in njih potreba po vrsti sanaciji oz. zaščiti morebitne armature s CIT – i ali drugimi sredstvi, ….

Skener je enostavna in robustna rešitev za pregled betonskih konstrukcij in za odkrivanje točnih podatkov, ki pomagajo do pravilnih odločitev.

Postopek je primeren za vse vrste gradbišč, vključno z obnovami ter vzdrževanjem zgradb in inženirskih objektov - mostov, viaduktov, predorov.

 

 

Georadarsko skeniranje betonskih konstrukcij z napravo C-THRUE, izvedba: Prejsan, Dotline, Geoservis

 

 

 

 

Video prikaz vplivov in propadanje armiranobetonskih konstrukcij in izvedba potrebnih sanacij

 

 

 

 

Videoposnetek na enostaven način prikazuje:

  • kako in zakaj propadajo armirano-betonske konstrukcije, kaj je vzrok in kaj povzroča in vpliva na propadanje,
  • izvajamo zaščite armature v notranjosti betonskih konstrukcij,
  • izvajamo sanacije AB konstrukcij (tudi reprofilacije),
  • lahko preprečimo nadaljnje propadanje armature v notranjosti AB konstrukcije (stopnjo korozije lahko ugotovimo z georadarskim skeniranjem betonov),
  • kako naše podjetje izvaja zaščito in preprečujemo nadaljnje propadanje gradbenih konstrukcij, ki jih mogoče ni potrebno sanirati z velikimi gradbenimi sanacijskimi posegi,
  • kako izvajamo visokotlačna pranja in sanacije ter naknadna dolgotrajne zaščite saniranih gradbenih konstrukcij.

 

 

 

Priprava na skeniranje AB plošče

 

 

Priprava na skeniranje AB plošče

 

 

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se